Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTTAK AV INFLUENSAVAKSINE 2017, HEMNE LEGESENTER OG PLEIE- OG OMSORG.

Dato: 14.11.17
Type: Notat
Saksnr: 17/5
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Helsestasjon
Sak: BETALINGER HELSESTASJON 2017/2018
Unntatt off:
Dokument: