Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: DETALJERT TAKSTSKJEMA TIL SAKKYNDIG NEMND GNR 45 BNR 185 LIAN JAN EVEN OG LIAN ROLF VIDAR

Dato: 14.11.17
Type: Inngående
Saksnr: 17/2730
Fra/til: Isy Proaktiv
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 45 BNR 185 NILS-ERIK ÅKE NILSSON
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: