Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: UTBETALING AV TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR 2017

Dato: 12.03.18
Type: Notat
Saksnr: 17/1988
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Kultur og fritid
Sak: TILSKUDD TIL DRIFT AV LYSLØYPER OG OPPKJØRING AV SKISPOR -2017
Unntatt off:
Dokument: