Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MØTEREFERAT 03.01.2017 - FRITIDSKLUBBEN

Dato: 10.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/23
Fra/til: Veronica Eide Lysevoll, Signe Halseth, Marit Lund Ohren, Linn-Therese Gjengstø
Saksbehandler: Silje Wessel
Enhet: Kultur og fritid
Sak: INNKALLINGER, MØTEREFERATER OG NOTATER FRITIDSKLUBBEN 2018
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §14, jfr. Fvl. §13
Dokument: