Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SLETTERKLÆRING GNR 43 BNR 169 OG 170

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2810
Fra/til: Fartein Kjørsvik, Hemne Kraftlag
Saksbehandler: Olav Hunnes
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: FRADELING - TAFTØY NÆRINGSPARK
Unntatt off:
Dokument: