Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORT SERVICE KLARGESTER MINIRENSEANLEGG 2017.

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/150
Fra/til: Rense og Miljøteknikk AS v/Joar Olav Grøtting
Saksbehandler: Sissel Sørdal Moe
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MINIRENSEANLEGG 2017 - 2018
Unntatt off:
Dokument: