Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: OVERSENDELSE AV MIDLERTIDIG ARBEIDSAVTALE, ASSISTENT, 20 % STILLING FOR PERIODEN 01.08.17 - 31.01.18 VED BAKKELY BARNEHAGE

Dato: 10.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1020
Fra/til: Britt Johanne Singsdal
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Bakkely Barnehage
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - BAKKELY BARNEHAGE 2017 DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off:
Dokument: