Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HYTTERENOVASJON I HEMNE KOMMUNE

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/1962
Fra/til: Jorulf Magne Gumdal
Saksbehandler: Odd Jarle Svanem
Enhet: Politiker
Sak: HYTTERENOVASJON I HEMNE KOMMUNE
Unntatt off:
Dokument: