Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HEMNE KOMMUNE - ÅNESØYAN STORHALL AS - GODKJENNING AV VEDTEKTER

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2611
Fra/til: Kulturdepartementet
Saksbehandler: Olav Hunnes
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: KIL/HEMNE FOTBALL - SPILLEMIDLER ÅNESØYAN STORHALL FOTBALL ANLEGGSNR 73095 OG FRIIDRETT ANLEGGSNR 73250
Unntatt off:
Dokument: