Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STØTTEKONTAKT OG HEMNE KOMMUNE

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2893
Fra/til:
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: STØTTEKONTAKT/AVLASTNING 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: