Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PROFILERTE STILLINGER

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/173
Fra/til: Adresseavisen Stilling
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: REKRUTTERINGSSAK DRIFTSOPERATØR KOMMUNALTEKNIKK 100 % FAST STILLING
Unntatt off:
Dokument: