Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING PLEIE OG OMSORG 2017

Dato: 10.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/184
Fra/til: Heidi Karlsen
Saksbehandler: Kristine Vitsø Bratset
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: RAMMEAVTALER PÅ EKSTRAARBEID/VIKARARBEID ETTER TILKALLING PLEIE OG OMSORG 2018
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: