Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FOR UTTALELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LNF-FORMÅLET I KOMMUNENPLANENS AREALDEL

Dato: 10.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2806
Fra/til: Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MORTEN LOMUNDAL - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS LNF SONE 1
Unntatt off:
Dokument: