Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFORMASJONSBREV ORKDALSMODELLEN

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 15/114
Fra/til: St. Olavs Hospital
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: SIO PROSJEKT ORKDALSMODELLEN
Unntatt off:
Dokument: