Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VALG AV VERNEOMBUD VED TTF

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2734
Fra/til: Heidi Anita Haugen
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: VALG AV VERNEOMBUD 2018 - 2019
Unntatt off:
Dokument: