Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ULOBA SA - RAPPORT GJENNOMFØRT OPPLÆRING 4. KVARTAL 2017

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/133
Fra/til:
Saksbehandler: Randi Myran
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE 2017
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: