Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: AVTALE TIL SIGNERING FOR PARALLELLOPPDRAG KYRKSÆTERØRA SENTRUM

Dato: 10.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2310
Fra/til: Lala Tøyen as
Saksbehandler: Malin Sæther
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: OMRÅDEPLAN KYRKSÆTERØRA SENTRUM - PARALLELLOPPDRAG
Unntatt off:
Dokument: