Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INFORMASJON TIL SIKKERHETSSTILLER LÅNETAKER HELLANDSJØ VANNVERK SA

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/699
Fra/til: Hemne Sparebank
Saksbehandler: Gunn Hege Kjørsvik
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: REGNSKAP 2017
Unntatt off:
Dokument: