Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KLAGE VETERINÆRVAKT

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/181
Fra/til: Lene Marita Kvitle, Aslaug Lervik
Saksbehandler: Sigmund Nakken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KLAGE PÅ VETERINÆRVAKT
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13
Dokument: