Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM UNNTAK FRA ARBEIDSGIVERANSVAR FOR SYKEPENGER TIL EN ARBEIDSTAKER

Dato: 10.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/182
Fra/til:
Saksbehandler: Ola Sødahl
Enhet: Nav
Sak: LANGTIDSSKYKEMELDING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: