Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: GODKJENT TILKOBLING TIL KOMMUNAL VANNFORSYNING

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2560
Fra/til: Evy Larsen
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: EVY LARSEN OG STEINAR SÆTHER - FRITIDSBOLIG
Unntatt off:
Dokument: