Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BEGJÆRING OM UTLEGG/FORLIKSKLAGE - DIREKTE TVANGSINNDRIVELSE AV UIMOTSAGT PENGEKRAV

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2976
Fra/til:
Saksbehandler: Tomas Javorik
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: INNFORDRING KANTINE SODIN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: