Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD KLUBBARBEIDER 14,75 % STILLING

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2939
Fra/til: Walther Eide
Saksbehandler: Reidar Klungervik
Enhet: Kultur og fritid
Sak: REKRUTTERINGSSAK KLUBBARBEIDERE, 2 X 14,75 % FASTE STILLINGER
Unntatt off: Ofl §25, jfr. FVL §13
Dokument: