Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KJØREBOK SONE 3 VX 43183 APRIL - DESEMBER 2017

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/581
Fra/til: Hemne Kommune
Saksbehandler: Eli Mette L. Vitsø
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: KJØREBOK KOMMUNALE BILER 2017
Unntatt off:
Dokument: