Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: BRUKERUNDERSØKELSE BAKKELY BARNEHAGE 2018

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/176
Fra/til: Foreldre/Foresatte
Saksbehandler: Marianne Torsø
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: BRUKERUNDERSØKELSER 2018
Unntatt off:
Dokument: