Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILLATELSE - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE - GARASJE - FV. 6432 - GNR. 101 BNR. 146

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 12/2082
Fra/til: Statens vegvesen Region Midt
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: BJØRN HOFSET- MELDING OM TILTAK - GARASJE GNR 101 BNR 146
Unntatt off:
Dokument: