Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SØKNAD OM IGANGSETTINGSTILLATELSE : KIRKEVEIEN 3, GNR. 101 BNR. 192

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/3476
Fra/til: Sørli arkitekter as
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: KYSTBYGG HITRA AS - BOLIGER
Unntatt off:
Dokument: