Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR TIL SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV FOR MINDRE UTTAK AV FJELL I HEMNE KOMMUNE

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2633
Fra/til: Direktoratet for Mineralforvaltning
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HAUKVIK KRAFT-SMOLT AS - RØRGATE OG BYGGING AV SETTLINGSDAM
Unntatt off:
Dokument: