Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VARSEL OM RETTING – HØYESTE REGULERTE VANNSTAND I HEIMSVATNET OG OPPVANDRINGSMULIGHET FOR FISK – LERØY MIDT AS , HEMNE KOMMUNE

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/189
Fra/til: Norges vassdrags- og energidirektorat
Saksbehandler: Martin Georg Hanssen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: LERØY MIDNOR AS - REGULERING OG UTTAK AV VATN FRA HEIMSVATNET
Unntatt off:
Dokument: