Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: FASTLEGERS TIDSBRUK

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/904
Fra/til: Helsedirektoratet
Saksbehandler: Inger Lise Øyan Waade
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: HELSEDIREKTORATET
Unntatt off:
Dokument: