Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING ASSISTENT I 30 % STILLING VIKARIAT FOR PERIODEN 01.01.2018-30.06.2018.

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/102
Fra/til: Alexandra Gravdal
Saksbehandler: Randi Vaagan
Enhet: Bakkely Barnehage
Sak: TILSETTING MIDLERTIDIG - BAKKELY BARNEHAGE 2018 DELEGERTE VEDTAK
Unntatt off:
Dokument: