Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: INNFORDRING BIBLIOTEK 2016 - OPPGJØR

Dato: 11.01.18
Type: Notat
Saksnr: 16/2521
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: INNFORDRING BIBLIOTEK 2016
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: