Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR - RESTANSE KOMMUNALE AVG 65-0161/17 GNR 102 BNR 242

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/134
Fra/til: Eiendomsmegler MNEF
Saksbehandler: Mona Hundsnes
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: OPPLYSNINGER OM EIENDOMMER GITT TIL EIENDOMSMEGLERE - PRIVATE 2018
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: