Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: LØNNSANSIENNITETSBEREGNING

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 18/190
Fra/til: Gjertrud Marie Kjønsvik Løseth
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: UTDANNING OG PRAKSIS - GJERTRUD MARIE KJØNSVIK LØSETH
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §26, jfr. Fvl. §13
Dokument: