Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VURDERINGSNOTAT I REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 28,63% FAST STILLING

Dato: 11.01.18
Type: Notat
Saksnr: 17/2802
Fra/til:
Saksbehandler:
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 28,63% FAST STILLING
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §25, jfr. Fvl. §13
Dokument: