Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: PÅMINNELSE

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/1012
Fra/til:
Saksbehandler: Hilde Brekken
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: TILSAGN OM TILSKUDD TIL ARBEIDSPRAKSIS I ORDINÆR VIRKSOMHET
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: