Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 2026

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 16/648
Fra/til: Aure Kommune
Saksbehandler: Malin Sæther
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: AURE KOMMUNE - KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2014-2026 - HØRING
Unntatt off:
Dokument: