Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SVAR PÅLEGG OM TREKK TIL DEKNING AV SKATT OG AVGIFT - RETUR

Dato: 11.01.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/110
Fra/til:
Saksbehandler: Wenche Snildalsli Vuttudal
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: INNFORDRING SKATT 2018
Unntatt off: Ofl §13, jfr. FVL §13
Dokument: