Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM DELEGERT VEDTAK - TILSETTING HELSEFAGARBEIDER 28,63% FAST STILLING

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2802
Fra/til: Personal og lønn
Saksbehandler: Hanne Stavaas Tøndel
Enhet: Pleie- og omsorg
Sak: REKRUTTERINGSSAK HELSEFAGARBEIDER 28,63% FAST STILLING
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: