Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - RULLERING 2018

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/1989
Fra/til: Hemne Idrettsråd v/ITora Vaagan Hofset
Saksbehandler: Gunn-Hilde Opsal
Enhet: Kultur og fritid
Sak: PLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV - RULLERING AV TILTAKSPLAN 2018
Unntatt off:
Dokument: