Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HØYDEMÅLINGER - HØYDE, FERDIG GULV

Dato: 11.01.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2799
Fra/til: Witsø Maskin AS
Saksbehandler: Marit Oline Paulsen
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: MARIUS KROGSTAD/KRISTINE LUND - BOLIG /TILKOBLING OG UTFØRING AV KOMMUNALT VANN OG AVLØPSANLEGG
Unntatt off:
Dokument: