Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: HØRING ENDRING AV FORSKRIFT OM MINSTEAREAL FOR GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR ELG, HJORT OG RÅDYR

Dato: 12.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/488
Fra/til: Halsa Kommune
Saksbehandler: Kjell Sverre Strøm
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: HØRING - GODKJENNING AV VALD OG FELLINGSTILLATELSE FOR ELG, HJORT OG RÅDYR I HALSA KOMMUNE
Unntatt off:
Dokument: