Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: MELDING OM POLITISK VEDTAK - EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 -GNR 100 BNR 75 - ALF STEINAR OLSEN

Dato: 12.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2351
Fra/til: Alf Steinar Olsen
Saksbehandler: Jorun Mariann Hjelen
Enhet: Økonomiavdelinga
Sak: EIENDOMSSKATTETAKSERING 2018 GNR 100 BNR 75 - ALF STEINAR OLSEN
Unntatt off: Unntatt off. med hjemmel i Ofl. §13, jfr. Fvl. §13
Dokument: