Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: ØNSKE OM MØTE - NORSKTILSKUDD

Dato: 12.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/287
Fra/til: Integrerings - og mangfoldsdirektoratet
Saksbehandler: Sidsel Jorunn Wiken
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: TILSKUDD - NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP 2017
Unntatt off:
Dokument: