Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RE: SV: SVAR - ETTERLYSER KOPI AV FAKTURAER SOM DOKUMENTERER UTGIFTENE

Dato: 12.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1204
Fra/til: KS
Saksbehandler: Eva Randi Oldervik
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: ENDRING AV KOMMUNENUMMER - KONSEKVENSER
Unntatt off:
Dokument: