Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: RAPPORT KONSESJONSKRAFT JANUAR 2018

Dato: 13.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/1428
Fra/til: Ishavskraft v/Jørn Iversen
Saksbehandler: Magne Jøran Belsvik
Enhet: Tekniske tjenester
Sak: SALG AV KONSESJONSKRAFT 2018
Unntatt off:
Dokument: