Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBUD OM FAST STILLING SOM SKOLEASSISTENT I HEMNE KOMMUNE

Dato: 12.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2852
Fra/til: Hanne Kristine Ness
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Svanem skole, SFO
Sak: REKRUTTERINGSSAK SKOLEASSISTENT 48,67 % FAST STILLING
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: