Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: TILBUD OM FAST STILLING SOM KLUBBARBEIDER I HEMNE KOMMUNE

Dato: 12.02.18
Type: Utgående
Saksnr: 17/2939
Fra/til: Marthe Vollan Marthinsen
Saksbehandler: Karita Cecilie Einset
Enhet: Kultur og fritid
Sak: REKRUTTERINGSSAK KLUBBARBEIDERE, 2 X 14,75 % FASTE STILLINGER
Unntatt off: Offentlig dokument ikke publisert på internett
Dokument: