Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: SKOLESEKKER TIL ÅRETS 1. KLASSINGER I TRØNDELAG 2018

Dato: 12.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 18/498
Fra/til: Statens vegvesen Region Midt
Saksbehandler: Elisabeth Øverby
Enhet: Sentraladministrasjonen
Sak: SKOLESEKKER TIL ÅRETS 1. KLASSINGER I SØR-TRØNDELAG 2018
Unntatt off:
Dokument: