Innsyn

Hemne kommune minner om at tegninger, bilder, planer og andre dokument som gjengis på vår hjemmeside ikke fritt kan benyttes av andre. Dette fordi dokumentene kan være beskyttet av Åndsverksloven. Ta kontakt med Hemne kommune, tlf. 72 46 00 00 eller e-post, dersom det er usikkerhet om materiale publisert på hjemmesiden fritt kan benyttes.

Postlister Saksarkiv Utvalg  

Journalpost: VEDTAK OM VINTERSKYSS

Dato: 12.02.18
Type: Inngående
Saksnr: 17/2831
Fra/til: Trøndelag Fylkeskommune
Saksbehandler: Hege Bjerkli Daaland
Enhet: Sodin skole, PPT, SFO
Sak: SKOLEVEI VED WACKER HOLLA
Unntatt off:
Dokument: